marka ragnos

Marka Ragnos

Marka Ragnos został potraktowany dość specyficznie przez twórców starwarsowego uniwersum, jako że dużo częściej pojawia się na kartach galaktycznej historii po swojej śmierci niż za życia.