Korpusy Jedi

Wrażliwe na Moc dzieci przez pierwszych kilkanaście lat pobytu w Świątyni Jedi na Coruscant trenowały w grupach pod okiem mistrzów Jedi. Po osiągnięciu około trzynastego roku życia nadchodził czas kontynuowania szkolenia u jednego mentora, czyli zostania padawanem. Kiedy do Świątyni przybywał Jedi, którego zamiarem był wybranie ucznia, często organizowano turnieje, w których młodzi Jedi mieli możliwość wykazania się umiejętnościami walki mieczem świetlnym oraz władania Mocą. Nierzadko zdarzało się, iż części uczniów nie udawało się znaleźć mistrza. W takiej sytuacji wysyłano ich do Wieży Przydziałów

W Radzie Przydziałów zasiadało dwoje członków pełniących stałą służbę oraz troje (najczęściej z Wysokiej Rady) na 3-letnią kadencję. Zajmowała się ona przydzielaniem zadań rycerzom Jedi oraz ich padawanom. Mogły to być przydziały do jednej z wielu enklaw i akademii Jedi w galaktyce lub pomoc jednemu z senatorów poprzez pełnienie funkcji osobistego doradcy. Obowiązkiem Rady Przydziałów również było decydowanie o losach młodych Jedi, którzy nie mieli mentorów. Biorąc pod uwagę naturalne talenty adepta, historię jego dotychczasowego szkolenia i wiele innych aspektów, przydzielano go do jednego z korpusów: medycznego, rolniczego, edukacyjnego lub eksploracyjnego.

Należy dodać, że w korpusach pracowały także istoty niewrażliwe na Moc; cywile i pracownicy Akademii Jedi.

Korpusy Edukacyjne

Korpusy Edukacyjne miały zapewniać szansę na otrzymanie wykształcenia istotom będącym w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej na terenie całej galaktyki. Członkowie szkoleni byli w technikach efektywnego przekazywania wiedzy, nauczani cierpliwości oraz współczucia wobec swoich uczniów. Przez pierwsze lata swojego szkolenia członkowie korpusu starali się zdobyć jak najwięcej wiedzy, tak by potem mieć czas na przygotowanie się do przekazywania wiedzy tej wiedzy dalej. Bardzo ważnym elementem Korpusów Edukacyjnych było przekonanie, iż nie zawsze można polegać na Mocy, aby osiągnąć cel. Przykładem mogłoby być zmuszanie do nauki przy użyciu Mocy, co pogwałcałoby najważniejsze zasady Zakonu.

Bardzo ważną myślą filozoficzną była tu idea, że wiedza o wszechświecie daje w rezultacie zrozumienie o życiu. Dodatkowym zadaniem Korpusów Edukacyjnych było pozyskiwanie informacji na temat światów, na których przebywają. Wiedzę tą następnie przekazywano do biblioteki w Świątyni Jedi na Coruscant.

Korpusy Medyczne

Opiekę nad korpusami medycznymi sprawowało Grono Uzdrowicieli Jedi. Członkowie zajmowali się utrzymaniem skrzydła szpitalnego w Świątyni Jedi oraz szeroko pojętą opieką medyczną w Galaktycznym Centrum Medycznym na Coruscant. W sytuacjach nadzwyczajnych (jak wojny czy katastrofy) wysyłano pewne grupy na inne planety z misją niesienia pomocy. Dodatkowo instruowali oni personel medyczny w nowych metodach opieki nad poszkodowanymi. Zadaniem tego niewielkiego (kilka tuzinów uczniów oraz garstka mistrzów) korpusu było używanie talentów oraz umiejętności medycznych, by leczyć chorych, opatrywać rannych, jak również zapewniać komfort tym mniej szczęśliwym.

Uczniowie mieli możliwość zrozumieć kruchość życia i to, że wola Mocy decyduje o tym, czy ktoś ma przeżyć lub odejść. Była to niezwykle ważna lekcja dla osób, które dotychczas borykały się z osobistymi stratami. Rozmowa z pacjentami, ich poglądami na życie (często w obliczu śmierci) dawała uczniom wiele do myślenia i zrozumienia. Taka próba często stanowiła ostatnią przeszkodę, którą należało pokonać by stać się pełnoprawnym Jedi.

Korpusy Rolnicze

Korpusy Rolnicze były największymi korpusami w Zakonie. Liczyły około półtora tysiąca uczniów (do tego należy doliczyć opiekunów) w wieku od szóstego do czterdziestego roku życia, choć średnia wynosiła około szesnaście lat. Korpusy Rolnicze bardzo mocno współpracowały z Republikańską Administracją Rolniczą, która nadzorowała produkcję i przetwór żywności w całej galaktyce. Większość placówek Korpusów znajdowała się blisko stolicy, jednak czasami (zwłaszcza na mocno wyeksploatowanych planetach) wysyłano grupę członków, by pomogli przywrócić planecie jej poprzedni stan. Budowano tam wtedy specjalne, ogrodzone placówki, gdzie kawałek po kawałku użyźniano glebę. Ponadto hodowano zwierzęta, które stanowiły źródło pożywienia i naturalnego nawozu. Przeprowadzano też szereg badań w laboratoriach, a wyniki nigdy nie były wykorzystywane do celów komercyjnych.

Mistrzowie nauczali swoich uczniów, jak ważna w naturze jest harmonia. Zrozumienie tego faktu pozwalało uczniom nabrać pokory i cierpliwości w oczekiwaniu na rezultaty swoich działań. Wraz z doświadczeniem przychodziła też wyrozumiałość, dzięki której młody adept Mocy pozwalał rzeczom iść własną drogą. Członkowie Korpusów Rolniczych uczyli się, poprzez pracę z roślinami i zwierzętami, szacunku dla istoty życia. Na początku były to proste zdania, głównie dlatego, że uczniowie posiadali bardzo niskie umiejętności władania Mocą.

Ważną kwestią było to, iż pewna część uczniów z Korpusów Rolniczych zdecydowanie wolała trzymać narzędzia ogrodnicze niż miecz świetlny. Takie osoby dożywotnio pracowały dla dobra galaktyki jako rolnicy. Pozostali natomiast mieli szansę zostać padawanami, niestety jednak większość nigdy nie osiągnęła stopnia rycerza Jedi. Zależnie od ambicji, członkowie mogli zajmować się podstawowymi zdaniami, nadzorować pracę drużyn, ośrodków czy nawet całych sektorów.

Korpusy Eksploracyjne

Korpusy Eksploracyjne zajmowały się badaniem nieznanych planet i cywilizacji, najczęściej na terenie Zewnętrznych Rubieży. Zgromadzoną wiedzę katalogowano w Archiwach Jedi. Członkami tych Korpusów były najczęściej osoby zainteresowane legendami oraz odkrywaniem prawd historycznych w nich zawartych. W Korpusach Eksploracyjnych stawiano bardziej na praktyczne wykorzystanie umiejętności niż uczenie się suchej teorii. Z racji badania nieznanych światów, ich członkowie musieli posiadać wysokie zdolności przetrwania oraz walki.

Członkowie rekrutowani byli spośród innych korpusów, a ich towarzysze uważali ich za szczęściarzy. Przemierzali całą galaktykę, przez co nazywano ich „podróżującą Akademią Jedi”. Służba w korpusie miała nauczyć rekrutów, że pomimo różnic rasowych oraz kulturowych tak naprawdę wszyscy mają te same potrzeby, jednak zaspokajają je w różny sposób. W związku z tym idea dobra i zła może diametralnie różnić się między gatunkami. „Nie ma znaczenia, gdzie się udasz; Moc zawsze będzie cię prowadzić”, jest to maksyma przyświecająca członkom Korpusów Eksploracyjnych i dająca im siłę w trudnych sytuacjach.

Powstanie Imperium

Po Rozkazie 66 członkowie korpusów Jedi albo zdążyli zbiec, albo zostali schwytani lub zabici. W drugim przypadku wybierano najsilniejszych w Mocy i szkolono ich na Imperialnych Inkwizytorów. Ich zadaniem było polowanie na zbiegłych wrażliwych na Moc, którym udało się przeżyć Wielką Czystkę. Ci którzy odmówili współpracy – ginęli.

Autor: Pepcok; korekta: Jedi Nadiru Radena